Serviceaftale

Vi tilbyder:

  • Certificeret eftersyn af sikkerhedsudstyr og inspektion af dampkedler.
  • Idriftsætning og indregulering af olie og gas brændere i henhold til Sikkerhedsstyrelsens krav for kompetente virksomheder.
  • Årlig kontrol af dampkedelanlæg.
  • Emissionsmålinger af CO og NOx
  • Eftersyn og korrosionsmålinger på stålskorstene.
  • Projektering af nye anlæg og optimering af bestående.
  • Nøglefærdig installation og idriftsætning af nye og brugte  dampkedler med udstyr.
  • Certificeret termografering af el installationer.